Ondernemen is niet enkel zich bezighouden met de core-business, er komt veel meer bij kijken. Als ervaren boekhouder en bedrijfscoach begeleid ik u bij alle facetten van het ondernemerschap. Als boekhouder voer ik uw boekhouding en zorg ik ervoor dat alle wettelijke formaliteiten met de nodige zorg worden vervuld. Als bedrijfscoach geef ik allerhande advies, van balansbesprekingen tot een financiële doorlichting van uw onderneming.

Wettelijke formaliteiten en boekhouding

Onder wettelijke formaliteiten wordt verstaan alle administratieve handelingen die volgens de wet voor alle ondernemingen verplicht, tijdig en correct moeten worden gedaan. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is, aangezien er een tendens bestaat bij de fiscus om grote boetes toe te kennen wanneer bepaalde formaliteiten niet (tijdig) worden volbracht. Als uw boekhouder begeleid ik u en zorg ik ervoor dat u zich minder moet concentreren op deze formaliteiten, maar meer kan focussen op uw kernactiviteit. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste formaliteiten:

 • het voeren van een (dubbele) boekhouding
 • indienen van btw-aangiften en klantenlisting
 • indienen van aangiften vennootschapsbelasting en personenbelasting
 • opmaak en neerleggen van de jaarrekening
 • eindejaarsformaliteiten (afsluit balans, opmaken documenten voor de jaarvergadering, ...)
 • publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
 • inschrijvingen in het KBO
 • formaliteiten inzake de oprichting van een zelfstandige activiteit of een vennootschapsvorm
 • aansluiting sociaal verzekeringsfonds
 • ...

Adviesverlening

Veel boekhouders beperken zich tot het voeren van een boekhouding en het vervullen van de wettelijke formaliteiten. Ik ga verder dan dat. Ik voer een financiële en fiscale analyse door, en rekening houdend met uw noden en verwachtingen stel ik een planning op, een soort van visie om het onderste uit uw onderneming te halen. Concreet zitten we meerdere keren per jaar samen om de cijfers over de afgelopen periode te bespreken en te bekijken welke opportuniteiten er voor uw onderneming zijn voor de toekomst. Ik blijf altijd realistisch, to-the-point, en communiceer op een duidelijke manier zonder het gebruik van complexe boekhoudkundige en fiscale termen. Het is belangrijk dat we op dezelfde lijn zitten. Adviesverlening op maat van uw onderneming dekt een brede waaier, waaronder volgende zaken vallen:

 • Rapportage en bespreking van de cijfers over de afgelopen periode
 • Belastingadvies
 • Fiscale planning
 • Financiële planning
 • Bedrijfscoaching
 • ...