Boekhouding

Een zaak uitbouwen is hard werken, waarbij u zich vooral wil concentreren op uw kernactiviteit. Als uw boekhouder zorg ik ervoor dat de boekhouding en alle wettelijke formaliteiten die een zaak met zich meebrengt met de juiste zorg worden volbracht en geef ik advies om uw administratie te optimaliseren.

 

 

Bedrijfscoaching

Naast het voeren van uw boekhouding geef ik eveneens financieel bedrijfsadvies. U werkt hard, maar u wil uw rendement verbeteren? U wil uw zaak uitbouwen, maar wat is de beste manier om uw investeringen te financieren? U vraagt zich af of u financieel goed bezig bent? Heeft u al nagedacht over pensioenplanning? Welke mogelijkheden zijn er om meer uit uw zaak te halen? Als uw bedrijfscoach analyseer ik uw onderneming, maak ik een financiële planning op en bespreek dit alles met u in klare en duidelijke taal op regelmatige tijdstippen, zodat u het beste uit uw onderneming kan halen.

Reet, Rumst, Terhagen, Boom, Niel, Hemiksem, Willebroek, Aartselaar, Kontich, boekhouder

Als uw boekhouder in Reet zorg ik ervoor dat de boekhouding en alle wettelijke formaliteiten die een zaak met zich meebrengt met de juiste zorg worden volbracht en geef ik advies om uw administratie te optimaliseren.

Als uw boekhouder te Rumst  zorg ik ervoor dat de boekhouding en alle wettelijke formaliteiten die een zaak met zich meebrengt met de juiste zorg worden volbracht en geef ik advies om uw administratie te optimaliseren.

Als uw boekhouder te Boom zorg ik ervoor dat de boekhouding en alle wettelijke formaliteiten die een zaak met zich meebrengt met de juiste zorg worden volbracht en geef ik advies om uw administratie te optimaliseren.

Als uw boekhouder in Niel zorg ik ervoor dat de boekhouding en alle wettelijke formaliteiten die een zaak met zich meebrengt met de juiste zorg worden volbracht en geef ik advies om uw administratie te optimaliseren.

Als uw boekhouder in Kontich zorg ik ervoor dat de boekhouding en alle wettelijke formaliteiten die een zaak met zich meebrengt met de juiste zorg worden volbracht en geef ik advies om uw administratie te optimaliseren.

Als uw boekhouder in  Duffel  zorg ik ervoor dat de boekhouding en alle wettelijke formaliteiten die een zaak met zich meebrengt met de juiste zorg worden volbracht en geef ik advies om uw administratie te optimaliseren.

Als uw boekhouder in de  Rupel zorg ik ervoor dat de boekhouding en alle wettelijke formaliteiten die een zaak met zich meebrengt met de juiste zorg worden volbracht en geef ik advies om uw administratie te optimaliseren.

Startersadvies

Bij de opstart van een onderneming komt veel kijken. Eerst en vooral wordt nagegaan of u best start als zelfstandige of via een vennootschapsvorm. Na deze keuze begeleid ik u bij de volledige opstartfase, zowel administratief als adviesverlenend. Ik vorm uw rechterhand doorheen deze administratieve molen zodat u zich vanaf dag 1 kan focussen op de uitbouw van uw onderneming.

Fiscale optimalisatie

Een cruciaal aspect voor uw onderneming is de fiscaliteit. Zoals u wel weet ligt de belastingdruk in België bijzonder hoog. Met de nodige zorg worden alle opportuniteiten op fiscaal vlak voor zowel uw onderneming als uw privésituatie bekeken en maak ik een fiscale planning op met uiteraard als doel uw belastingdruk zo laag mogelijk te houden.

 

Wettelijke formaliteiten en boekhouding

Reet, Rumst, Terhagen, Boom, Niel, Hemiksem, Willebroek, Aartselaar, Kontich, Duffel, Rupel, boekhouder
Onder wettelijke formaliteiten wordt verstaan alle administratieve handelingen die volgens de wet voor alle ondernemingen verplicht, tijdig en correct moeten worden gedaan. Ik kan

Reet, Rumst, Terhagen, Boom, Niel, Hemiksem, Willebroek, Aartselaar, Kontich, Duffel, Rupel, boekhouder

niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is, aangezien er een tendens bestaat bij de fiscus om grote boetes toe te kennen wanneer bepaalde formaliteiten niet (tijdig) worden volbracht. Als uw boekhouder begeleid ik u en zorg ik ervoor dat u zich minder moet concentreren op deze formaliteiten, maar meer kan focussen op uw kernactiviteit. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste formaliteiten:
het voeren van een (dubbele) boekhouding


Reet, Rumst, Terhagen, Boom, Niel, Hemiksem, Willebroek, Aartselaar, Kontich, Duffel, Rupel, boekhouder
indienen van btw-aangiften en klantenlisting 


Reet, Rumst, Terhagen, Boom, Niel, Hemiksem, Willebroek, Aartselaar, Kontich, Duffel, Rupel, boekhouder
indienen van aangiften vennootschapsbelasting en personenbelasting

opmaak en neerleggen van de jaarrekening


Reet, Rumst, Terhagen, Boom, Niel, Hemiksem, Willebroek, Aartselaar, Kontich, Duffel, Rupel, boekhouder
eindejaarsformaliteiten (afsluit balans, opmaken documenten voor de jaarvergadering, ...)

publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad 


Reet, Rumst, Terhagen, Boom, Niel, Hemiksem, Willebroek, Aartselaar, Kontich, Duffel, Rupel, boekhouder
inschrijvingen in het KBO

formaliteiten inzake de oprichting van een zelfstandige activiteit of een vennootschapsvorm


Reet, Rumst, Terhagen, Boom, Niel, Hemiksem, Willebroek, Aartselaar, Kontich, Duffel, Rupel, boekhouder
aansluiting sociaal verzekeringsfonds
Ondernemen is niet enkel zich bezighouden met de core-business, er komt veel meer bij kijken. Als ervaren boekhouder en bedrijfscoach begeleid ik u bij alle facetten van het

Reet, Rumst, Terhagen, Boom, Niel, Hemiksem, Willebroek, Aartselaar, Kontich, Duffel, Rupel, boekhouder

ondernemerschap. Als boekhouder voer ik uw boekhouding en zorg ik ervoor dat alle wettelijke formaliteiten met de nodige zorg worden vervuld. Als bedrijfscoach geef ik allerhande advies, van balansbesprekingen tot een financiële doorlichting van uw onderneming.

Reet, Rumst, Terhagen, Boom, Niel, Hemiksem, Willebroek, Aartselaar, Kontich, Duffel, Rupel, boekhouder